Dodatkowe usługi

W Biurze Rachunkowym Horax nie ograniczamy się jedynie do standardowych usług rachunkowych. W ramach naszej oferty dostępne są również dodatkowe usługi, które mają na celu kompleksowe wsparcie firm w różnych obszarach działalności. Oto kilka z nich:

 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS 
 • Wnioski kredytowe 
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych 
 • Sprawozdawczość PFRON 
 • Sprawozdawczość INTRASTAT 

Pomoc w zakładaniu firmy

Świadczymy także pomoc przy procedurach związanych z otwarciem nowej firmy, przygotowaniem niezbędnych dokumentów, czy doradztwem w zakresie najbardziej optymalnej formy działalności. 

 • Rejestracja przedsiębiorstwa w CEDiG 
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS 
 • Zakładanie spółek – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, jawnej, cywilnej. 
 • Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach; 
 • Opracowanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego 
 • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumaczeniowej, potrzebnej do przeprowadzenia transakcji 
 • Opracowanie polityki rachunkowości w firmie  
 • Opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont 
 • Doradztwo w zakresie systemu obiegu dokumentów 
 • Wybór kodów PKD, PKWiU dla potrzeb firmy.